Tělo

Hrudník:

    V průřezu oválného tvaru, jeho horní okraj je tupý, spodní zašpičatělý. Sahá po úroveň lokte. Žebra jsou mírně klenutá, ne však sudovitá.

Předhrudí:

    Zepředu širší, náležitě osvalené.

Hřbet:

    Rovný, pevný nepříliš dlouhý, v kohoutku lehce vyvýšený.

Bedra:

    Krátká, pružná, dobře vázaná, v jedné linii navazující hřbet

Břicho:

    Pevné, vtažené.

Záď:

    Začíná ve stejné výši se hřbetem a v mírně svažité linii, bez přechodů, směřuje k ocasu.

Ocas:

    V klidu a v pohybu je volně spuštěný v lehkém oblouku, při vzrušení zvednutý po úroveň hřbetu. Je bohatě osrstěný a dosahuje k hleznu. Umělé zkracování je nepřípustné.

    Celková linie těla od hlavy k ocasu je tvořena souborem ladných křivek. Délka trupu má být o něco větší, než je výška v kohoutku.