Končetiny

Hrudní končetiny:

    Lopatka je správně šikmo uložená a ploše přilehlá. Kost ramenní je dlouhá a úhel, který svírá s lopatkou, se blíží 90 stupňům. Loket směřuje rovněž dozadu, není ani vbočený, ani vybočený. Předloktí je při pohledu z kterékoliv strany rovné, s dobře vyvinutým, suchým svalstvem. Záprstí je pevné, dlouhé a nikoliv příliš strmé. Zadní stranu předloktí pokrývá přerůstající srst.

Pánevní končetiny:

    Dobře zaúhlené v koleni i hleznu. Jsou při pohledu zezadu rovné. Stehno je silné, vydatně osvalené. Nárt je pevný. Kolenní a hlezenní klouby jsou dobře zaoblené. Zadní stranu stehen pokrývá přerůstající srst.

Tlapy:

    Středně velké, oválného tvaru. Mají pevné, pružné polštářky a klenuté, sevřené prsty s krátkými, silnými drápy. Polštářky a drápy jsou silně pigmentovány.