Důležité proporce těla

Ideální parametry dvoletého jedince:

Index formátu: délka trupu tvoří 110% výšky v kohoutku

Index výšky: hloubka hrudníku tvoří 49% výšky v kohoutku

Index typu hlavy: délka nosní partie tvoří 46% délky hlavy